Kæleklip

*Terrier Klip*

*Kort med Moonboots*

*Helt nedklippet løwchen*